دسته‌ها
آیفون ۸ پلاس

تعمیر مادربرد آیفون ۸ پلاس

تعمیر مادربرد آیفون ۸ پلاس:

تعمیرات مادربرد آیفون ۸ پلاس نیاز به سالها تجربه دارد. هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید می توانید مطمئن باشید که دستگاه شما توسط برخی از بهترین تکنسین ها تعمیر می شود.

تعمیر مادربرد آیفون ۸ پلاس

اهر ماه ده ها آیفون در سطح چیپ برای مشتریان خود تعمیر می کنیم.

ما می توانیم تقریبا تمام مشکلات مادربرد را رفع کنیم از جمله:

 • گزینه ی وای فای آیفون ۸ پلاس شما غیر فعال است.
 • آیفون ۸ پلاس شما کاملا خاموش است .
 • آیفون ۸ پلاس شما آبخورده است.
 • آیفون ۸ پلاس شما بیش از حد داغ می کند .
 • آیفون ۸ پلاس شما IMEI ندارد.
 • آیفون ۸ پلاس شما شارژ نمی شود.
 • صفحه نمایش آیفون ۸ پلاس شما کار نمی کند.
 • صفحه لمسی آیفون ۸ پلاس شما کار نمی کند.
 • آیفون ۸ پلاس شما 2G، 3G,LTE یا تمامی سیگنالها را از دست می دهد.
 • دوربین آیفون ۸ پلاس شما کار نمی کند.
 • میکروفون آیفون ۸ پلاس شما کار نمی کند.
 • بلندگوی آیفون ۸ پلاس شما کار نمی کند.
 • دکمه هوم آیفون ۸ پلاس شما کار نمی کند.
 • آیفون ۸ پلاس شما در هنگام restore کردن پیام خطا دریافت می کند.

 

زمان تعمیر:

تعمیر مادربرد آیفون معمولا آسان نیست و زمان زیادی نیاز دارد. تعمیرات مادربرد آیفون ۸ پلاس می تواند از چند ساعت تا 7 روز به طول انجامد.

 

هزینه ی تعمیرات:

هزینه ی تعمیر مادربرد آیفون ۸ پلاس بستگی به تشخیص دقیق آسیب و میزان آسیب به دستگاه شما دارد. لطفا با ما تماس بگیرید. ما معمولا می توانیم هزینه ی تعمیرات گوشی را تخمین بزنیم.

دسته‌ها
آیفون ۸

تعمیر مادربرد آیفون ۸

تعمیر مادربرد آیفون ۸:

تعمیرات مادربرد آیفون ۸ نیاز به سالها تجربه دارد. هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید می توانید مطمئن باشید که دستگاه شما توسط برخی از بهترین تکنسین ها تعمیر می شود.

تعمیر مادربرد آیفون ۸

اهر ماه ده ها آیفون در سطح چیپ برای مشتریان خود تعمیر می کنیم.

ما می توانیم تقریبا تمام مشکلات مادربرد را رفع کنیم از جمله:

 • گزینه ی وای فای آیفون ۸ شما غیر فعال است.
 • آیفون ۸ شما کاملا خاموش است .
 • آیفون ۸ شما آبخورده است.
 • آیفون ۸ شما بیش از حد داغ می کند .
 • آیفون ۸ شما IMEI ندارد.
 • آیفون ۸ شما شارژ نمی شود.
 • صفحه نمایش آیفون ۸ شما کار نمی کند.
 • صفحه لمسی آیفون ۸ شما کار نمی کند.
 • آیفون ۸ شما 2G، 3G,LTE یا تمامی سیگنالها را از دست می دهد.
 • دوربین آیفون ۸ شما کار نمی کند.
 • میکروفون آیفون ۸ شما کار نمی کند.
 • بلندگوی آیفون ۸ شما کار نمی کند.
 • دکمه هوم آیفون ۸ شما کار نمی کند.
 • آیفون ۸ شما در هنگام restore کردن پیام خطا دریافت می کند.

 

زمان تعمیر:

تعمیر مادربرد آیفون معمولا آسان نیست و زمان زیادی نیاز دارد. تعمیرات مادربرد آیفون ۸ می تواند از چند ساعت تا 7 روز به طول انجامد.

 

هزینه ی تعمیرات:

هزینه ی تعمیر مادربرد آیفون ۸ بستگی به تشخیص دقیق آسیب و میزان آسیب به دستگاه شما دارد. لطفا با ما تماس بگیرید. ما معمولا می توانیم هزینه ی تعمیرات گوشی را تخمین بزنیم.

دسته‌ها
آیفون ۷ پلاس

تعمیر مادربرد آیفون ۷ پلاس

تعمیر مادربرد آیفون ۷ پلاس:

تعمیرات مادربرد آیفون ۷ پلاس نیاز به سالها تجربه دارد. هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید می توانید مطمئن باشید که دستگاه شما توسط برخی از بهترین تکنسین ها تعمیر می شود.

تعمیر مادربرد آیفون ۷ پلاس

اهر ماه ده ها آیفون در سطح چیپ برای مشتریان خود تعمیر می کنیم.

ما می توانیم تقریبا تمام مشکلات مادربرد را رفع کنیم از جمله:

 • گزینه ی وای فای آیفون ۷ پلاس شما غیر فعال است.
 • آیفون ۷ پلاس شما کاملا خاموش است .
 • آیفون ۷ پلاس شما آبخورده است.
 • آیفون ۷ پلاس شما بیش از حد داغ می کند .
 • آیفون ۷ پلاس شما IMEI ندارد.
 • آیفون ۷ پلاس شما شارژ نمی شود.
 • صفحه نمایش آیفون ۷ پلاس شما کار نمی کند.
 • صفحه لمسی آیفون ۷ پلاس شما کار نمی کند.
 • آیفون ۷ پلاس شما 2G، 3G,LTE یا تمامی سیگنالها را از دست می دهد.
 • دوربین آیفون ۷ پلاس شما کار نمی کند.
 • میکروفون آیفون ۷ پلاس شما کار نمی کند.
 • بلندگوی آیفون ۷ پلاس شما کار نمی کند.
 • دکمه هوم آیفون ۷ پلاس شما کار نمی کند.
 • آیفون ۷ پلاس شما در هنگام restore کردن پیام خطا دریافت می کند.

 

زمان تعمیر:

تعمیر مادربرد آیفون معمولا آسان نیست و زمان زیادی نیاز دارد. تعمیرات مادربرد آیفون ۷ پلاس می تواند از چند ساعت تا 7 روز به طول انجامد.

 

هزینه ی تعمیرات:

هزینه ی تعمیر مادربرد آیفون ۷ پلاس بستگی به تشخیص دقیق آسیب و میزان آسیب به دستگاه شما دارد. لطفا با ما تماس بگیرید. ما معمولا می توانیم هزینه ی تعمیرات گوشی را تخمین بزنیم.

دسته‌ها
آیفون آیفون SE

تعمیر مادربرد آیفون SE

تعمیر مادربرد آیفون SE:

تعمیرات مادربرد آیفون SE نیاز به سالها تجربه دارد. هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید می توانید مطمئن باشید که دستگاه شما توسط برخی از بهترین تکنسین ها تعمیر می شود.

تعمیر مادربرد آیفون SE

اهر ماه ده ها آیفون در سطح چیپ برای مشتریان خود تعمیر می کنیم.

ما می توانیم تقریبا تمام مشکلات مادربرد را رفع کنیم از جمله:

 • گزینه ی وای فای آیفون SE شما غیر فعال است.
 • آیفون SE شما کاملا خاموش است .
 • آیفون SE شما آبخورده است.
 • آیفون SE شما بیش از حد داغ می کند .
 • آیفون SE شما IMEI ندارد.
 • آیفون SE شما شارژ نمی شود.
 • صفحه نمایش آیفون SE شما کار نمی کند.
 • صفحه لمسی آیفون SE شما کار نمی کند.
 • آیفون SE شما 2G، 3G,LTE یا تمامی سیگنالها را از دست می دهد.
 • دوربین آیفون SE شما کار نمی کند.
 • میکروفون آیفون SE شما کار نمی کند.
 • بلندگوی آیفون SE شما کار نمی کند.
 • دکمه هوم آیفون SE شما کار نمی کند.
 • آیفون SE شما در هنگام restore کردن پیام خطا دریافت می کند.

 

زمان تعمیر:

تعمیر مادربرد آیفون معمولا آسان نیست و زمان زیادی نیاز دارد. تعمیرات مادربرد آیفون SE می تواند از چند ساعت تا 7 روز به طول انجامد.

 

هزینه ی تعمیرات:

هزینه ی تعمیر مادربرد آیفون SE بستگی به تشخیص دقیق آسیب و میزان آسیب به دستگاه شما دارد. لطفا با ما تماس بگیرید. ما معمولا می توانیم هزینه ی تعمیرات گوشی را تخمین بزنیم.

دسته‌ها
آیفون آیفون ۷

تعمیر مادربرد آیفون ۷

تعمیر مادربرد آیفون ۷:

تعمیرات مادربرد آیفون ۷ نیاز به سالها تجربه دارد. هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید می توانید مطمئن باشید که دستگاه شما توسط برخی از بهترین تکنسین ها تعمیر می شود.

تعمیر مادربرد آیفون ۷

اهر ماه ده ها آیفون در سطح چیپ برای مشتریان خود تعمیر می کنیم.

ما می توانیم تقریبا تمام مشکلات مادربرد را رفع کنیم از جمله:

 • گزینه ی وای فای آیفون ۷ شما غیر فعال است.
 • آیفون ۷ شما کاملا خاموش است .
 • آیفون ۷ شما آبخورده است.
 • آیفون ۷ شما بیش از حد داغ می کند .
 • آیفون ۷ شما IMEI ندارد.
 • آیفون ۷ شما شارژ نمی شود.
 • صفحه نمایش آیفون ۷ شما کار نمی کند.
 • صفحه لمسی آیفون ۷ شما کار نمی کند.
 • آیفون ۷ شما 2G، 3G,LTE یا تمامی سیگنالها را از دست می دهد.
 • دوربین آیفون ۷ شما کار نمی کند.
 • میکروفون آیفون ۷ شما کار نمی کند.
 • بلندگوی آیفون ۷ شما کار نمی کند.
 • دکمه هوم آیفون ۷ شما کار نمی کند.
 • آیفون ۷ شما در هنگام restore کردن پیام خطا دریافت می کند.

 

زمان تعمیر:

تعمیر مادربرد آیفون معمولا آسان نیست و زمان زیادی نیاز دارد. تعمیرات مادربرد آیفون ۷ می تواند از چند ساعت تا 7 روز به طول انجامد.

 

هزینه ی تعمیرات:

هزینه ی تعمیر مادربرد آیفون ۷ بستگی به تشخیص دقیق آسیب و میزان آسیب به دستگاه شما دارد. لطفا با ما تماس بگیرید. ما معمولا می توانیم هزینه ی تعمیرات گوشی را تخمین بزنیم.

دسته‌ها
آیفون آیفون ۶ اس پلاس

تعمیر مادربرد آیفون ۶ اس پلاس

تعمیر مادربرد آیفون ۶ اس پلاس:

تعمیرات مادربرد آیفون 6 اس پلاس نیاز به سالها تجربه دارد. هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید می توانید مطمئن باشید که دستگاه شما توسط برخی از بهترین تکنسین ها تعمیر می شود.

تعمیر مادربرد آیفون ۶ اس پلاس

اهر ماه ده ها آیفون در سطح چیپ برای مشتریان خود تعمیر می کنیم.

ما می توانیم تقریبا تمام مشکلات مادربرد را رفع کنیم از جمله:

 • گزینه ی وای فای آیفون 6 اس پلاس شما غیر فعال است.
 • آیفون 6 اس پلاس شما کاملا خاموش است .
 • آیفون 6 اس پلاس شما آبخورده است.
 • آیفون 6 اس پلاس شما بیش از حد داغ می کند .
 • آیفون 6 اس پلاس شما IMEI ندارد.
 • آیفون 6 اس پلاس شما شارژ نمی شود.
 • صفحه نمایش آیفون 6 اس پلاس شما کار نمی کند.
 • صفحه لمسی آیفون 6 اس پلاس شما کار نمی کند.
 • آیفون 6 اس پلاس شما 2G، 3G,LTE یا تمامی سیگنالها را از دست می دهد.
 • دوربین آیفون 6 اس پلاس شما کار نمی کند.
 • میکروفون آیفون 6 اس پلاس شما کار نمی کند.
 • بلندگوی آیفون 6 اس پلاس شما کار نمی کند.
 • دکمه هوم آیفون 6 اس پلاس شما کار نمی کند.
 • آیفون 6 اس پلاس شما در هنگام restore کردن پیام خطا دریافت می کند.

 

زمان تعمیر:

تعمیر مادربرد آیفون معمولا آسان نیست و زمان زیادی نیاز دارد. تعمیرات مادربرد آیفون 6 اس پلاس می تواند از چند ساعت تا 7 روز به طول انجامد.

 

هزینه ی تعمیرات:

هزینه ی تعمیر مادربرد آیفون 6 اس پلاس بستگی به تشخیص دقیق آسیب و میزان آسیب به دستگاه شما دارد. لطفا با ما تماس بگیرید. ما معمولا می توانیم هزینه ی تعمیرات گوشی را تخمین بزنیم.

دسته‌ها
آیفون آیفون ۶ اس

تعمیر مادربرد آیفون ۶ اس

تعمیر مادربرد آیفون ۶ اس:

تعمیرات مادربرد آیفون 6 اس نیاز به سالها تجربه دارد. هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید می توانید مطمئن باشید که دستگاه شما توسط برخی از بهترین تکنسین ها تعمیر می شود.

تعمیر مادربرد آیفون ۶ اس

اهر ماه ده ها آیفون در سطح چیپ برای مشتریان خود تعمیر می کنیم.

ما می توانیم تقریبا تمام مشکلات مادربرد را رفع کنیم از جمله:

 • گزینه ی وای فای آیفون 6 اس شما غیر فعال است.
 • آیفون 6 اس شما کاملا خاموش است .
 • آیفون 6 اس شما آبخورده است.
 • آیفون 6 اس شما بیش از حد داغ می کند .
 • آیفون 6 اس شما IMEI ندارد.
 • آیفون 6 اس شما شارژ نمی شود.
 • صفحه نمایش آیفون 6 اس شما کار نمی کند.
 • صفحه لمسی آیفون 6 اس شما کار نمی کند.
 • آیفون 6 اس شما 2G، 3G,LTE یا تمامی سیگنالها را از دست می دهد.
 • دوربین آیفون 6 اس شما کار نمی کند.
 • میکروفون آیفون 6 اس شما کار نمی کند.
 • بلندگوی آیفون 6 اس شما کار نمی کند.
 • دکمه هوم آیفون 6 اس شما کار نمی کند.
 • آیفون 6 اس شما در هنگام restore کردن پیام خطا دریافت می کند.

 

زمان تعمیر:

تعمیر مادربرد آیفون معمولا آسان نیست و زمان زیادی نیاز دارد. تعمیرات مادربرد آیفون 6 اس می تواند از چند ساعت تا 7 روز به طول انجامد.

 

هزینه ی تعمیرات:

هزینه ی تعمیر مادربرد آیفون 6 اس بستگی به تشخیص دقیق آسیب و میزان آسیب به دستگاه شما دارد. لطفا با ما تماس بگیرید. ما معمولا می توانیم هزینه ی تعمیرات گوشی را تخمین بزنیم.

دسته‌ها
آیفون آیفون ۶ پلاس

تعمیر مادربرد آیفون ۶ پلاس

تعمیر مادربرد آیفون ۶ پلاس:

تعمیرات مادربرد آیفون 6 پلاس نیاز به سالها تجربه دارد. هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید می توانید مطمئن باشید که دستگاه شما توسط برخی از بهترین تکنسین ها تعمیر می شود.

تعمیر مادربرد آیفون ۶ پلاس

اهر ماه ده ها آیفون در سطح چیپ برای مشتریان خود تعمیر می کنیم.

ما می توانیم تقریبا تمام مشکلات مادربرد را رفع کنیم از جمله:

 • گزینه ی وای فای آیفون 6 پلاس شما غیر فعال است.
 • آیفون 6 پلاس شما کاملا خاموش است .
 • آیفون 6 پلاس شما آبخورده است.
 • آیفون 6 پلاس شما بیش از حد داغ می کند .
 • آیفون 6 پلاس شما IMEI ندارد.
 • آیفون 6 پلاس شما شارژ نمی شود.
 • صفحه نمایش آیفون 6 پلاس شما کار نمی کند.
 • صفحه لمسی آیفون 6 پلاس شما کار نمی کند.
 • آیفون 6 پلاس شما 2G، 3G,LTE یا تمامی سیگنالها را از دست می دهد.
 • دوربین آیفون 6 پلاس شما کار نمی کند.
 • میکروفون آیفون 6 پلاس شما کار نمی کند.
 • بلندگوی آیفون 6 پلاس شما کار نمی کند.
 • دکمه هوم آیفون 6 پلاس شما کار نمی کند.
 • آیفون 6 پلاس شما در هنگام restore کردن پیام خطا دریافت می کند.

 

زمان تعمیر:

تعمیر مادربرد آیفون معمولا آسان نیست و زمان زیادی نیاز دارد. تعمیرات مادربرد آیفون 6 پلاس می تواند از چند ساعت تا 7 روز به طول انجامد.

 

هزینه ی تعمیرات:

هزینه ی تعمیر مادربرد آیفون 6 پلاس بستگی به تشخیص دقیق آسیب و میزان آسیب به دستگاه شما دارد. لطفا با ما تماس بگیرید. ما معمولا می توانیم هزینه ی تعمیرات گوشی را تخمین بزنیم.