دسته‌ها
آیفون ۸ پلاس

تعمیر فلش دوربین آیفون ۸ پلاس

تعمیر فلش دوربین آیفون ۸ پلاس:

آیا فلش دوربین آیفون ۸ پلاس شما دیگر کار نمی کند ؟ آیا همیشه روشن است یا نور آن خیلی کم است ؟

تعمیر فلش دوربین آیفون ۸ پلاس

آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل فلش دوربین آیفون ۸ پلاس خود می خواهید؟

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید، ما می توانیم فلش دوربین آیفون شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود ۳۰ دقیقه، تعویض کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، دوربین جلوی آیفون شما را تعویض کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

نکاتی درباره فلش دوربین در آیفون ۸ پلاس :

فلش دوربین در آیفون ۸ پلاس بر روی فلت پاور و صدا قرار دارد . با این سرویس فلت پاور و فلش شما تعویض می شود ، گارانتی ما تمام این موارد را پوشش می دهد.

 

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض فلت پاور ، کلید صدا و سوئیچ سایلنت و فلش ، نصب حرفه ای و گارانتی ۱۲ ماهه می باشد.

 

فلش دوربین آیفون ۸ پلاس خود را تعویض کنید اگر:

 • فلش اصلا کار نمی کند .
 • فلش شما همیشه روشن است .
 • فلش خیلی کم نور است .
دسته‌ها
آیفون ۸

تعمیر فلش دوربین آیفون ۸

تعمیر فلش دوربین آیفون ۸:

آیا فلش دوربین آیفون ۸ شما دیگر کار نمی کند ؟ آیا همیشه روشن است یا نور آن خیلی کم است ؟ آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل فلش دوربین آیفون ۸ خود می خواهید؟تعمیر فلش دوربین آیفون ۸

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید، ما می توانیم فلش دوربین آیفون شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود ۳۰ دقیقه، تعویض کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، دوربین جلوی آیفون شما را تعویض کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

نکاتی درباره فلش دوربین در آیفون ۸:

فلش دوربین در آیفون ۸ بر روی فلت پاور قرار دارد . با این سرویس فلت پاور و فلش شما تعویض می شود ، گارانتی ما تمام این موارد را پوشش می دهد.

 

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض فلت پاور و فلش ، نصب حرفه ای و گارانتی ۱۲ ماهه می باشد.

 

فلش دوربین آیفون ۸ خود را تعویض کنید اگر:

 • فلش اصلا کار نمی کند .
 • فلش شما همیشه روشن است .
 • فلش خیلی کم نور است .
دسته‌ها
آیفون ۷ پلاس

تعمیر فلش دوربین آیفون ۷ پلاس

تعمیر فلش دوربین آیفون ۷ پلاس:

آیا فلش دوربین آیفون ۷ پلاس شما دیگر کار نمی کند ؟ آیا همیشه روشن است یا نور آن خیلی کم است ؟

تعمیر فلش دوربین آیفون 7 پلاس

آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل فلش دوربین آیفون 7 پلاس خود می خواهید؟

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید، ما می توانیم فلش دوربین آیفون شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود ۳۰ دقیقه، تعویض کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، دوربین جلوی آیفون شما را تعویض کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

نکاتی درباره فلش دوربین در آیفون 7 پلاس :

فلش دوربین در آیفون 7 پلاس بر روی فلت پاور و صدا قرار دارد . با این سرویس فلت پاور و فلش شما تعویض می شود ، گارانتی ما تمام این موارد را پوشش می دهد.

 

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض فلت پاور ، کلید صدا و سوئیچ سایلنت و فلش ، نصب حرفه ای و گارانتی ۱۲ ماهه می باشد.

 

فلش دوربین آیفون 7 پلاس خود را تعویض کنید اگر:

 • فلش اصلا کار نمی کند .
 • فلش شما همیشه روشن است .
 • فلش خیلی کم نور است .
دسته‌ها
آیفون SE

تعمیر فلش دوربین آیفون SE

تعمیر فلش دوربین آیفون SE:

آیا فلش دوربین آیفون SE شما دیگر کار نمی کند ؟ آیا همیشه روشن است یا نور آن خیلی کم است ؟ آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل فلش دوربین آیفون SE خود می خواهید؟ تعمیر فلش دوربین آیفون SE

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید، ما می توانیم فلش دوربین آیفون شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود ۳۰ دقیقه، تعویض کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، دوربین جلوی آیفون شما را تعویض کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

نکاتی درباره فلش دوربین در آیفون SE:

فلش دوربین در آیفون SE بر روی فلت پاور و صدا قرار دارد . با این سرویس فلت پاور و فلش شما تعویض می شود ، گارانتی ما تمام این موارد را پوشش می دهد.

 

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض فلت پاور ، کلید صدا و سوئیچ سایلنت و فلش ، نصب حرفه ای و گارانتی ۱۲ ماهه می باشد.

 

فلش دوربین آیفون SE خود را تعویض کنید اگر:

 • فلش اصلا کار نمی کند .
 • فلش شما همیشه روشن است .
 • فلش خیلی کم نور است .
دسته‌ها
آیفون آیفون ۷

تعمیر فلش دوربین آیفون ۷

تعمیر فلش دوربین آیفون 7:

آیا فلش دوربین آیفون 7 شما دیگر کار نمی کند ؟ آیا همیشه روشن است یا نور آن خیلی کم است ؟ آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل فلش دوربین آیفون 7 خود می خواهید؟تعمیر فلش دوربین آیفون ۷

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید، ما می توانیم فلش دوربین آیفون شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود ۳۰ دقیقه، تعویض کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، دوربین جلوی آیفون شما را تعویض کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

نکاتی درباره فلش دوربین در آیفون 7:

فلش دوربین در آیفون ۷ بر روی فلت پاور قرار دارد . با این سرویس فلت پاور و فلش شما تعویض می شود ، گارانتی ما تمام این موارد را پوشش می دهد.

 

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض فلت پاور و فلش ، نصب حرفه ای و گارانتی ۱۲ ماهه می باشد.

 

فلش دوربین آیفون ۷ خود را تعویض کنید اگر:

 • فلش اصلا کار نمی کند .
 • فلش شما همیشه روشن است .
 • فلش خیلی کم نور است .
دسته‌ها
آیفون آیفون ۶ اس پلاس

تعمیر فلش دوربین آیفون ۶ اس پلاس

تعمیر فلش دوربین آیفون ۶ اس پلاس:

آیا فلش دوربین آیفون 6 اس پلاس شما دیگر کار نمی کند ؟ آیا همیشه روشن است یا نور آن خیلی کم است ؟ آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل فلش دوربین آیفون 6 اس پلاس خود می خواهید؟ تعمیر فلش دوربین آیفون ۶ اس پلاس

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید، ما می توانیم فلش دوربین آیفون شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود ۳۰ دقیقه، تعویض کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، دوربین جلوی آیفون شما را تعویض کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

نکاتی درباره فلش دوربین در آیفون 6 اس پلاس:

فلش دوربین در آیفون 6 اس پلاس بر روی فلت پاور و صدا قرار دارد . با این سرویس فلت پاور و فلش شما تعویض می شود ، گارانتی ما تمام این موارد را پوشش می دهد.

 

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض فلت پاور ، کلید صدا و سوئیچ سایلنت و فلش ، نصب حرفه ای و گارانتی ۱۲ ماهه می باشد.

 

فلش دوربین آیفون 6 اس پلاس خود را تعویض کنید اگر:

 • فلش اصلا کار نمی کند .
 • فلش شما همیشه روشن است .
 • فلش خیلی کم نور است .
دسته‌ها
آیفون آیفون ۶ اس

تعمیر فلش دوربین آیفون ۶ اس

تعمیر فلش دوربین آیفون ۶ اس:

آیا فلش دوربین آیفون 6 اس شما دیگر کار نمی کند ؟ آیا همیشه روشن است یا نور آن خیلی کم است ؟ آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل فلش دوربین آیفون 6 اس خود می خواهید؟ تعمیر فلش دوربین آیفون ۶ اس

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید، ما می توانیم فلش دوربین آیفون شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود ۳۰ دقیقه، تعویض کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، دوربین جلوی آیفون شما را تعویض کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

نکاتی درباره فلش دوربین در آیفون 6 اس:

فلش دوربین در آیفون 6 اس بر روی فلت پاور و صدا قرار دارد . با این سرویس فلت پاور و فلش شما تعویض می شود ، گارانتی ما تمام این موارد را پوشش می دهد.

 

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض فلت پاور ، کلید صدا و سوئیچ سایلنت و فلش ، نصب حرفه ای و گارانتی ۱۲ ماهه می باشد.

 

فلش دوربین آیفون 6 اس خود را تعویض کنید اگر:

 • فلش اصلا کار نمی کند .
 • فلش شما همیشه روشن است .
 • فلش خیلی کم نور است .
دسته‌ها
آیفون آیفون ۶ پلاس

تعمیر فلش دوربین آیفون ۶ پلاس

تعمیر فلش دوربین آیفون ۶ پلاس:

آیا فلش دوربین آیفون 6 پلاس شما دیگر کار نمی کند ؟ آیا همیشه روشن است یا نور آن خیلی کم است ؟

تعمیر فلش دوربین آیفون ۶ پلاس

آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل فلش دوربین آیفون 6 پلاس خود می خواهید؟

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید، ما می توانیم فلش دوربین آیفون شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود ۳۰ دقیقه، تعویض کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، دوربین جلوی آیفون شما را تعویض کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

نکاتی درباره فلش دوربین در آیفون 6 پلاس :

فلش دوربین در آیفون 6 پلاس بر روی فلت پاور و صدا قرار دارد . با این سرویس فلت پاور و فلش شما تعویض می شود ، گارانتی ما تمام این موارد را پوشش می دهد.

 

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض فلت پاور ، کلید صدا و سوئیچ سایلنت و فلش ، نصب حرفه ای و گارانتی ۱۲ ماهه می باشد.

 

فلش دوربین آیفون 6 پلاس خود را تعویض کنید اگر:

 • فلش اصلا کار نمی کند .
 • فلش شما همیشه روشن است .
 • فلش خیلی کم نور است .