دسته‌ها
آیفون ۸ پلاس

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۸ پلاس

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۸ پلاس:

آیا کلید سایلنت در iPhone 8 plus شما دیگر کار نمی کند؟ آیا دیگر نمی توان آن را فشرد؟آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل کلید سایلنت آیفون ۸ پلاس خود می خواهید؟

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۸ پلاس

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید،ما می توانیم کلید سایلنت آیفون شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود 40 دقیقه، تعویض کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، کلید سایلنت را تعویض کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

 

نکاتی درباره ی کلید سایلنت در آیفون ۸ پلاس:

کلید سایلنت در آیفون ۸ پلاس بر روی فلت صدا قرار دارد. این فلت شامل دکمه ی پاور، دکمه های صدا، کلید سایلنت و یکی از دو میکروفون ضبط صدا می باشد. با این سرویس یک یا چند مورد از ایرادات اشاره شده برطرف می شود. از آنجایی که ما کل فلت را جایگزین می کنیم، گارانتی ما تمام این موارد را پوشش می دهد.

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض فلت صدا(کلید سایلنت بر روی فلت صدا قرار دارد.)، نصب حرفه ای و گارانتی 12 ماهه می باشد.

دسته‌ها
آیفون ۸

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۸

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۸:

آیا کلید سایلنت در iPhone 8 شما دیگر کار نمی کند؟ آیا دیگر نمی توان آن را فشرد؟آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل کلید سایلنت آیفون ۸ خود می خواهید؟

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۸

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید،ما می توانیم کلید سایلنت آیفون شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود 40 دقیقه، تعویض کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، کلید سایلنت را تعویض کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

 

نکاتی درباره ی کلید سایلنت در آیفون ۸:

کلید سایلنت در آیفون ۸ بر روی فلت صدا قرار دارد. این فلت شامل دکمه های صدا، کلید سایلنت و یکی از دو میکروفون ضبط صدا می باشد. با این سرویس یک یا چند مورد از ایرادات اشاره شده برطرف می شود. از آنجایی که ما کل فلت را جایگزین می کنیم، گارانتی ما تمام این موارد را پوشش می دهد.

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض فلت صدا(کلید سایلنت بر روی فلت صدا قرار دارد.)، نصب حرفه ای و گارانتی 12 ماهه می باشد.

دسته‌ها
آیفون ۷ پلاس

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۷ پلاس

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۷ پلاس:

آیا کلید سایلنت در iPhone 7 plus شما دیگر کار نمی کند؟ آیا دیگر نمی توان آن را فشرد؟آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل کلید سایلنت آیفون ۷ پلاس خود می خواهید؟

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۷ پلاس

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید،ما می توانیم کلید سایلنت آیفون شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود 40 دقیقه، تعویض کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، کلید سایلنت را تعویض کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

 

نکاتی درباره ی کلید سایلنت در آیفون ۷ پلاس:

کلید سایلنت در آیفون ۷ پلاس بر روی فلت صدا قرار دارد. این فلت شامل دکمه ی پاور، دکمه های صدا، کلید سایلنت و یکی از دو میکروفون ضبط صدا می باشد. با این سرویس یک یا چند مورد از ایرادات اشاره شده برطرف می شود. از آنجایی که ما کل فلت را جایگزین می کنیم، گارانتی ما تمام این موارد را پوشش می دهد.

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض فلت صدا(کلید سایلنت بر روی فلت صدا قرار دارد.)، نصب حرفه ای و گارانتی 12 ماهه می باشد.

دسته‌ها
آیفون ۶ اس پلاس

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۶ اس پلاس

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۶ اس پلاس:

آیا کلید سایلنت در iPhone 6s plus شما دیگر کار نمی کند؟ آیا دیگر نمی توان آن را فشرد؟آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل کلید سایلنت آیفون 6 اس پلاس خود می خواهید؟

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۶ اس پلاس

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید،ما می توانیم کلید سایلنت آیفون شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود 40 دقیقه، تعویض کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، کلید سایلنت را تعویض کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

 

نکاتی درباره ی کلید سایلنت در آیفون 6 اس پلاس:

کلید سایلنت در آیفون 6 اس پلاس بر روی فلت صدا قرار دارد. این فلت شامل دکمه ی پاور، دکمه های صدا، کلید سایلنت و یکی از دو میکروفون ضبط صدا می باشد. با این سرویس یک یا چند مورد از ایرادات اشاره شده برطرف می شود. از آنجایی که ما کل فلت را جایگزین می کنیم، گارانتی ما تمام این موارد را پوشش می دهد.

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض فلت صدا(کلید سایلنت بر روی فلت صدا قرار دارد.)، نصب حرفه ای و گارانتی 12 ماهه می باشد.

دسته‌ها
آیفون آیفون ۷

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۷

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۷:

آیا کلید سایلنت در iPhone 7 شما دیگر کار نمی کند؟ آیا دیگر نمی توان آن را فشرد؟آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل کلید سایلنت آیفون ۷ خود می خواهید؟

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۷

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید،ما می توانیم کلید سایلنت آیفون شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود 40 دقیقه، تعویض کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، کلید سایلنت را تعویض کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

 

نکاتی درباره ی کلید سایلنت در آیفون ۷:

کلید سایلنت در آیفون ۷ بر روی فلت صدا قرار دارد. این فلت شامل دکمه های صدا، کلید سایلنت و یکی از دو میکروفون ضبط صدا می باشد. با این سرویس یک یا چند مورد از ایرادات اشاره شده برطرف می شود. از آنجایی که ما کل فلت را جایگزین می کنیم، گارانتی ما تمام این موارد را پوشش می دهد.

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض فلت صدا(کلید سایلنت بر روی فلت صدا قرار دارد.)، نصب حرفه ای و گارانتی 12 ماهه می باشد.

دسته‌ها
آیفون

تعمیر کلید سایلنت آیفون SE

تعمیر کلید سایلنت آیفون SE:

آیا کلید سایلنت در iPhone SE شما دیگر کار نمی کند؟ آیا دیگر نمی توان آن را فشرد؟آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل کلید سایلنت آیفون SE خود می خواهید؟

تعمیر کلید سایلنت آیفون SE

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید،ما می توانیم کلید سایلنت آیفون شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود 40 دقیقه، تعویض کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، کلید سایلنت را تعویض کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

 

نکاتی درباره ی کلید سایلنت در آیفون SE:

کلید سایلنت در آیفون SE بر روی فلت صدا قرار دارد. این فلت شامل دکمه ی پاور، دکمه های صدا، کلید سایلنت و یکی از دو میکروفون ضبط صدا می باشد. با این سرویس یک یا چند مورد از ایرادات اشاره شده برطرف می شود. از آنجایی که ما کل فلت را جایگزین می کنیم، گارانتی ما تمام این موارد را پوشش می دهد.

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض فلت صدا(کلید سایلنت بر روی فلت صدا قرار دارد.)، نصب حرفه ای و گارانتی 12 ماهه می باشد.

دسته‌ها
آیفون آیفون ۶ اس

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۶ اس

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۶ اس:

آیا کلید سایلنت در iPhone 6s شما دیگر کار نمی کند؟ آیا دیگر نمی توان آن را فشرد؟آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل کلید سایلنت آیفون 6 اس خود می خواهید؟

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۶ اس

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید،ما می توانیم کلید سایلنت آیفون شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود 40 دقیقه، تعویض کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، کلید سایلنت را تعویض کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

 

نکاتی درباره ی کلید سایلنت در آیفون 6 اس:

کلید سایلنت در آیفون 6 اس بر روی فلت صدا قرار دارد. این فلت شامل دکمه ی پاور، دکمه های صدا، کلید سایلنت و یکی از دو میکروفون ضبط صدا می باشد. با این سرویس یک یا چند مورد از ایرادات اشاره شده برطرف می شود. از آنجایی که ما کل فلت را جایگزین می کنیم، گارانتی ما تمام این موارد را پوشش می دهد.

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض فلت صدا(کلید سایلنت بر روی فلت صدا قرار دارد.)، نصب حرفه ای و گارانتی 12 ماهه می باشد.

دسته‌ها
آیفون آیفون ۶ پلاس

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۶ پلاس

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۶ پلاس:

آیا کلید سایلنت در iPhone 6 plus شما دیگر کار نمی کند؟ آیا دیگر نمی توان آن را فشرد؟آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل کلید سایلنت آیفون 6 پلاس خود می خواهید؟

تعمیر کلید سایلنت آیفون ۶ پلاس

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید،ما می توانیم کلید سایلنت آیفون شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود 40 دقیقه، تعویض کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، کلید سایلنت را تعویض کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

 

نکاتی درباره ی کلید سایلنت در آیفون 6 پلاس:

کلید سایلنت در آیفون 6 پلاس بر روی فلت صدا قرار دارد. این فلت شامل دکمه ی پاور، دکمه های صدا، کلید سایلنت و یکی از دو میکروفون ضبط صدا می باشد. با این سرویس یک یا چند مورد از ایرادات اشاره شده برطرف می شود. از آنجایی که ما کل فلت را جایگزین می کنیم، گارانتی ما تمام این موارد را پوشش می دهد.

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض فلت صدا(کلید سایلنت بر روی فلت صدا قرار دارد.)، نصب حرفه ای و گارانتی 12 ماهه می باشد.