دسته‌ها
آیفون ۸ پلاس

تعمیر بلندگوی آیفون ۸ پلاس

تعمیر بلندگوی آیفون ۸ پلاس:

آیا بلندگوی iPhone 8 plus شما کار نمی کند؟ آیا صدای بلندگو شما خیلی کم یا خش دار است؟ آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل بلندگوی آیفون ۸ پلاس خود می خواهید؟

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد. تعمیر بلندگوی آیفون ۸ پلاس

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید،ما می توانیم بلندگوی آیفون ۸ پلاس شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود 30 دقیقه، تعمیر کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، بلندگو را درست کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض بلندگو آیفون ۸ پلاس، نصب حرفه ای و گارانتی ۱۲ ماهه می باشد.

بلندگوی آیفون ۸ پلاس خود را عوض کنید اگر:

 • در هنگام تماس صدای زنگ گوشی خود را نمی شنوید.
 • حتی اگر میزان صدا زیاد باشد، صدای کمی از بلندگو می شنوید.
 • صدا راخش دار یا خفه می شنوید.
دسته‌ها
آیفون ۸

تعمیر بلندگوی آیفون ۸

تعمیر بلندگوی آیفون ۸:

آیا بلندگوی iPhone 8 شما کار نمی کند؟ آیا صدای بلندگو شما خیلی کم یا خش دار است؟ آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل بلندگوی آیفون ۸ خود می خواهید؟

تعمیر بلندگوی آیفون ۸

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید،ما می توانیم بلندگوی آیفون ۸ شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود 30 دقیقه، تعمیر کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، بلندگو را درست کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض بلندگو آیفون ۸، نصب حرفه ای و گارانتی ۱۲ ماهه می باشد.

بلندگوی آیفون ۸ خود را عوض کنید اگر:

 • در هنگام تماس صدای زنگ گوشی خود را نمی شنوید.
 • حتی اگر میزان صدا زیاد باشد، صدای کمی از بلندگو می شنوید.
 • صدا راخش دار یا خفه می شنوید.
دسته‌ها
آیفون ۷ پلاس

تعمیر بلندگوی آیفون ۷ پلاس

تعمیر بلندگوی آیفون ۷ پلاس:

آیا بلندگوی iPhone 7 plus شما کار نمی کند؟ آیا صدای بلندگو شما خیلی کم یا خش دار است؟ آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل بلندگوی آیفون ۷ پلاس خود می خواهید؟

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد. تعمیر بلندگوی آیفون ۷ پلاس

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید،ما می توانیم بلندگوی آیفون ۷ پلاس شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود 30 دقیقه، تعمیر کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، بلندگو را درست کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض بلندگو آیفون ۷ پلاس، نصب حرفه ای و گارانتی ۱۲ ماهه می باشد.

بلندگوی آیفون ۷ پلاس خود را عوض کنید اگر:

 • در هنگام تماس صدای زنگ گوشی خود را نمی شنوید.
 • حتی اگر میزان صدا زیاد باشد، صدای کمی از بلندگو می شنوید.
 • صدا راخش دار یا خفه می شنوید.
دسته‌ها
آیفون SE

تعمیر بلندگوی آیفون SE

تعمیر بلندگوی آیفون SE:

آیا بلندگوی iPhone SE شما کار نمی کند؟ آیا صدای بلندگو شما خیلی کم یا خش دار است؟ آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل بلندگوی آیفون SE خود می خواهید؟

تعمیر بلندگوی آیفون SE

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید،ما می توانیم بلندگوی آیفون SE شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود 30 دقیقه، تعمیر کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، بلندگو را درست کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض بلندگو آیفون SE، نصب حرفه ای و گارانتی ۱۲ ماهه می باشد.

بلندگوی آیفون SE خود را عوض کنید اگر:

 • در هنگام تماس صدای زنگ گوشی خود را نمی شنوید.
 • حتی اگر میزان صدا زیاد باشد، صدای کمی از بلندگو می شنوید.
 • صدا راخش دار یا خفه می شنوید.
دسته‌ها
آیفون آیفون ۶ پلاس

تعمیر بلندگوی آیفون ۶ پلاس

تعمیر بلندگوی آیفون ۶ پلاس:

آیا بلندگوی iPhone 6 plus شما کار نمی کند؟ آیا صدای بلندگو شما خیلی کم یا خش دار است؟ آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل بلندگوی آیفون 6 پلاس خود می خواهید؟

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد. تعمیر بلندگوی آیفون ۶ پلاس

 

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید،ما می توانیم بلندگوی آیفون 6 پلاس شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود 30 دقیقه، تعمیر کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، بلندگو را درست کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم.

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض بلندگو آیفون ۶ پلاس، نصب حرفه ای و گارانتی ۱۲ ماهه می باشد.

بلندگوی آیفون 6 پلاس خود را عوض کنید اگر:

 • در هنگام تماس صدای زنگ گوشی خود را نمی شنوید.
 • حتی اگر میزان صدا زیاد باشد، صدای کمی از بلندگو می شنوید.
 • صدا راخش دار یا خفه می شنوید.
دسته‌ها
آیفون آیفون ۵ اس

تعمیر بلندگوی مکالمه آیفون 5s

تعمیر بلندگوی مکالمه آیفون 5s:

آیا صدایی که از بلندگوی گوشی آیفون 5s شما می آید ضعیف است یا واضح نیست؟آیا هیچ صدایی از بلندگوی گوشی شما نمی آید؟

تعمیر بلندگوی مکالمه آیفون ۵s

آیا یک تعمیر سریع، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای مشکل بلندگوی گوشی آیفون 5s خود می خواهید؟

شما آن را در iRepair دریافت خواهید کرد.  

زمان تعمیر:

هنگامی که شما آیفون خود را به iRepair می آورید،ما می توانیم بلندگوی گوشی آیفون 5s شما را در حالی که شما منتظر هستید، معمولا در حدود 30 دقیقه، تعویض کنیم.

اگر با استفاده از سرویس پیک رایگان ما آیفون خود را ارسال کنید، بلندگوی گوشی  را درست کرده و آن را در همان روز برای شما ارسال می کنیم. 

آنچه این سرویس شامل می شود:

این سرویس شامل تعویض بلندگوی گوشی آیفون 5s ، نصب حرفه ای و گارانتی ۱۲ ماهه می باشد.  

بلندگوی گوشی آیفون 5s خود را عوض کنید اگر:

 • در طول تماس تلفنی شما اصلا نمی توانید صدای مخاطب را بشنوید.
 • در حالی که حجم صدا روی حداکثر است، صدایی که از بلندگو می شنوید کم است.
 • صدایی که از بلندگو می شنوید یک صدای خش دار یا خفه شده است.